Khác biệt giữa các bản “An Thượng, thành phố Hải Dương”

Ngày 19 tháng 3 năm 2008, 2 xã An Châu và Thượng Đạt cùng sáp nhập vào thành phố Hải Dương.
 
Ngày 16 tháng 10 năm 2019, sápỦy nhậpban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Theo đó, hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của hai xã An Châu và Thượng Đạt thành xã An Thượng.
 
==Chú thích==