Khác biệt giữa các bản “Bình Giang”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Khi mới tách ra, huyện Bình Giang có thị trấn Kẻ Sặt và 17 xã: Bình Minh, Bình Xuyên, Cổ Bì, Hồng Khê, Hùng Thắng, Hưng Thịnh, Long Xuyên, Nhân Quyền, Tân Hồng, Tân Việt, Thái Dương, Thái Học, Thái Hòa, Thúc Kháng, Tráng Liệt, Vĩnh Hồng, Vĩnh Tuy.
 
Ngày [[16 tháng 10]] năm [[2019]], Ủy ban thườngThường vụ Quốc hội banđã hànhthông nghịqua Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, trêncấp địa bànthuộc tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021. Theo đó, sáp nhập xã Tráng Liệt vào thị trấn Kẻ Sặt, sáphợp nhậpnhất hai xã Vĩnh Tuy và Hưng Thịnh thành xã Vĩnh Hưng.
 
Sau khi sắp xếp, huyện Bình Giang có 1 thị trấn và 15 xã như hiện nay.