Khác biệt giữa các bản “Cẩm Giàng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[24 tháng 9]] năm [[1998]], thành lập thị trấn Lai Cách - thị trấn huyện lị huyện Cẩm Giàng - trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Lai Cách.
 
Ngày [[16 tháng 10]] năm [[2019]], Ủy ban thườngThường vụ Quốc hội banđã hànhthông nghịqua Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, trêncấp địa bànthuộc tỉnh Hải Dương. giai đoạn 2019 - 2021; theoTheo đó, sáp nhập xã Kim Giang vào thị trấn Cẩm Giàng và đổi tên thị trấn Cẩm Giàng thành thị trấn Cẩm Giang, sáphợp nhậpnhất hai xã Cẩm Định và Cẩm Sơn thành xã Định Sơn.
 
Sau khi sắp xếp, huyện Cẩm Giàng có 2 thị trấn và 15 xã như hiện nay.