Khác biệt giữa các bản “Gia Lộc”

Ngày [[19 tháng 3]] năm [[2008]], các xã [[Tân Hưng, thành phố Hải Dương|Tân Hưng]], [[Thạch Khôi]] được sáp nhập vào [[Hải Dương (thành phố)|thành phố Hải Dương]].
 
Ngày [[16 tháng 10]] năm [[2019]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Theo đó, chuyển các xã [[Gia Xuyên]], [[Liên Hồng, thành phố Hải Dương|Liên Hồng]] được sáp nhập vàovề thành phố Hải Dương quản lý; sáp nhập xã Phương Hưng vào thị trấn Gia Lộc; sáp nhập các xã Gia Hòa, Trùng Khánh vào xã Yết Kiêu.
 
Sau khi sắp xếp và điều chỉnh địa giới, huyện Gia Lộc có 1 thị trấn và 17 xã như hiện nay.