Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

Ngày 17 tháng 2 năm 1997, huyện Kim Môn tách trở lại thành 2 huyện Kim Thành và Kinh Môn. Xã Phúc Thành A đổi lại thành xã Phúc Thành thuộc huyện Kim Thành. Lúc này, huyện Kim Thành có thị trấn Phú Thái (huyện lỵ) và 20 xã: Bình Dân, Cẩm La, Cổ Dũng, Cộng Hòa, Đại Đức, Đồng Gia, Kim Anh, Kim Đính, Kim Khê, Kim Lương, Kim Tân, Kim Xuyên, Lai Vu, Liên Hòa, Ngũ Phúc, Phúc Thành, Tam Kỳ, Thượng Vũ, Tuấn Hưng, Việt Hưng.
 
Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội banđã hànhthông qua Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, trêncấp địa bànthuộc tỉnh Hải Dương. giai đoạn 2019-2021, theoTheo đó, sáphợp nhất nhậphai xã Đồng Gia và Cẩm La thành xã Đồng Cẩm;, hợp sápnhất nhậphai xã Kim Khê và Kim Lương thành xã Kim Liên;, sáphợp nhậpnhất hai xã Tuấn Hưng và Việt Hưng thành xã Tuấn Việt.
 
Sau khi sắp xếp, huyện Kim Thành có 1 thị trấn và 17 xã như hiện nay.