Khác biệt giữa các bản “Ninh Giang”

Đến đầu năm 1996, huyện Ninh Thanh lại được tách ra thành 2 huyện như cũ.
 
Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội banđã hànhthông qua Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, trêncấp địa bànthuộc tỉnh Hải Dương. giai đoạn 2019-2021; theoTheo đó, sáp nhập xã Hồng Dụ vào xã Hồng Thái, sáp nhập xã Ninh Thành vào xã Tân Hương, sáp nhập xã Hưng Thái vào xã Hưng Long, sáp nhập xã Văn Giang vào xã Văn Hội, sáp nhập các xã Ninh Hòa và Quyết Thắng vào xã Ứng Hòe, sáp nhập các xã Hoàng Hanh và Quang Hưng vào xã Tân Quang.
 
Sau khi sắp xếp, huyện Ninh Giang có 1 thị trấn và 19 xã như hiện nay.