Khác biệt giữa các bản “Thanh Miện”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày 23 tháng 3 năm 1996, tái lập huyện Thanh Miện từ huyện Ninh Thanh, giải thể xã Lê Bình để thành lập thị trấn Thanh Miện, thị trấn huyện lỵ huyện Thanh Miện. Huyện Thanh Miện gồm thị trấn Thanh Miện và 18 xã: Cao Thắng, Chi Lăng Bắc, Chi Lăng Nam, Diên Hồng, Đoàn Kết, Đoàn Tùng, Hồng Quang, Hùng Sơn, Lam Sơn, Lê Hồng, Ngô Quyền, Ngũ Hùng, Phạm Kha, Tân Trào, Thanh Giang, Thanh Tùng, Tiền Phong, Tứ Cường.
 
Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban thườngThường vụ Quốc hội đã thông qua nghịNghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, trêncấp địa bànthuộc tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021. Theo đó, sáp nhập xã Hùng Sơn vào thị trấn Thanh Miện, sáphợp nhậpnhất hai xã Diên Hồng và xã Tiền Phong thành xã Hồng Phong.
 
Sau khi sắp xếp, huyện Thanh Miện có 1 thị trấn và 16 xã như hiện nay.