Khác biệt giữa các bản “Cẩm Giang (thị trấn)”

Năm 1999, thị trấn Cẩm Giàng có diện tích 0,45km², dân số là 2.075 người,<ref name=MS>{{Chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | tiêu đề =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | ngày truy cập =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | nhà xuất bản =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref> mật độ đạt 4.611 người/km². Xã Kim Giang có diện tích 5,11&nbsp;km², dân số năm 2017 là 6.768 người, mật độ dân số đạt 1.324 người/km², gồm 6 thôn: Kim Quan, Nguyên Khê, La A, La B, Tú La, Tràng Kênh.
 
Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Theo đó, sáp nhập xã Kim Giang vào thị trấn Cẩm Giàng và đổi tên thị trấn Cẩm Giàng thành thị trấn Cẩm Giang.
 
==Kinh tế ==