Khác biệt giữa các bản “Gia Lộc (thị trấn)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 1999, thị trấn Gia Lộc có diện tích 5,46&nbsp;km², dân số là 11.934 người,<ref name="MS">{{Chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | tiêu đề =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | ngày truy cập =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | nhà xuất bản =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref> mật độ dân số đạt 2186 người/km².
 
Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Phương Hưng vào thị trấn Gia Lộc.
 
==Chú thích==