Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

* Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đắc Hải]]
*Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đắc Hải|Đào Xuân Nghiệp]]
*Phó Chủ nhiệmː Đại tá Lương Thanh Chương
* Phó Chính ủyː [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] [[Nguyễn Viết Xuân (định hướng)|Nguyễn Viết Xuân]]
 
|15
|'''[[Trần Hồng Minh]]'''<br>(1967-)
|9.[[2019]]-nay
|[[Trung tướng]] (2018)
|<ref>{{Chú thích web|url=http://baoquankhu1.vn/tin-tuc/quoc-phong-an-ninh/chuc-mung-trung-tuong-tran-hong-minh-duoc-bo-nhiem-chuc-vu-chu-nhiem-tong-cuc-cong-nghiep-quoc-phong-251127-85.html|title=Chúc mừng Trung tướng Trần Hồng Minh được bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
* 2004-2008, [[Nguyễn Đình Hậu]], [[Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam (Thế kỷ 21)|Trung tướng]] (2006)
* 2008-2014, [[Lê Thanh Bình]], Thiếu tướng (2008), Trung tướng (2011) nguyên Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng<ref name=":2">{{Chú thích web|url = http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZXbjqM4EIafpR8gijnDpQmEcDLnALlBCRAIECBAOD39pHdbK-2Mpvtmpl3yhaW_9Ll-2-XtaRtsT_V5vGXn4dbU5-p9faKjPUQ2y2MQGNhhD2TCsgjPATgA9EsQvgQ7CR5IRgOA1SQKyPDg2ZxFEAASP-UD-ZXP8wDnDiIwTHzrb4MgJnih0TMRula3kUho74FxDVdOvzyz4dG04QFs8J5FLoFGHZWcOtdmNbQPivaMI31zZWxSEmdo7XGsvcCvp-aqjs-ocY-VL80LMs8Q5QbpQsPah1rfphG7yGTIXY8h2col5gPqEon3tFbltbGfUK6aDgeyhfZEKWOmHIcsL670ZFyLHaVcTh359lE3-M2A4Ku6_83_RPCF7_729ClCwD8Enx3NP4JPaghfAub3myS27jYoYsBdWHkS9cu8sqrFXgUqv2askuViXsqiszue5GLAncV2glyB9CMZQ1FN7gazWSJUKM6zxmfQyffFNHvNmOpdfo66qTCNnKuZiO01VFtMJEXNZnrCIXX0fYosTFVLshTDw3prQF45fepDgePQsT0z9yVQkOpxU56Ucb_a-9AO18Dwl007b45mWRFKVwzxOCRcBkZc6rP84BvWfU4m1Stywpqle-aP6ujDzNlXNc86Isszak48Y4kqsV3fnkonSkoOpvy9YusvjKLwd6MAGTnF0sprudoFWHCkhRMSkIJ5mOKUhI-8O-YiFdMFpAMPzDroZ70zJl2QccRpZnK0PR7u4jQ3H18Bse8GEt8M1MAfByrbU1Y1l1fTOwbhqgnN606LfpTHXp-TJJubWUXLTLvf7dsmeSgk2midvHQpoJa4xOrugR4jhHyXPs_uPC_Pycm0a0bBOKjlUnDOdDTSstDrj-cFSyYDRzawDOnS8gwxu05rbNy8iwsyi4obbbLJ8ZqY6nHdu2E16C7vQ2pj73AxPt8qM_H1bngQM7esDJSuB0-O37bo0NzTX2z7f-OQyF9sW525F-BrWq83jymDIDgv29YB2cgpLAwTwaqLOOaKs64zBnBQ8GEbvEhr4nwFpL4bSP9toGS8AxVXoRzDwgFOfHeFzB8H-q_P6NM-73dpnaTdtr17o6rR9mEN_otUGu8fsUL49vYDoud4og!!/dl4/d5/L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh/|title = Thượng tướng Nguyễn Thành Cung kiểm tra Tổng cục CNQP}}</ref>
* 2014-3.2019, [[Khuất Việt Dũng]], [[Trung tướng]] (2014) nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (2008-2014)
*3.2019-nay, [[Nguyễn Mạnh Hùng (chính ủy)|Nguyễn Mạnh Hùng]], [[Trung tướng]] (2018) nguyên Chính ủy Quân khu 3 (2016-2019)
 
== Tham mưu trưởng qua các thời kỳ ==
* 2012-2017, [[Nguyễn Đức Hải]], [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2013)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/phong-su/diem-tua-tren-song/280135.html|title = Điểm tựa trên sóng}}</ref>, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc [[Tổng công ty Ba Son (Việt Nam)|Tổng công ty Ba Son]]
* 2009-2017, [[Đoàn Hùng Minh]], [[Thiếu tướng]] (2011)<ref>{{Chú thích web|url = http://tapchiqptd.vn/vi/nghien-cuu-trao-doi/vai-tro-cua-cong-nghe-luong-dung-trong-phat-trien-cong-nghiep-quoc-phong/6463.html|title = Vai trò của công nghệ lưỡng dụng trong phát triển công nghiệp quốc phòng}}</ref>
* 2014-10.2018, [[Ngô Văn Giao]], [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2015), nguyên Viện trưởng Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/sat-co-so-moi-co-de-tai-hay/92458.html|title = “Sát cơ sở mới có đề tài hay”}}</ref>
* 2017-nay, [[Nguyễn Đắc Hải]], [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2019), nguyên Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật CNQP<ref>{{Chú thích web|url=http://www.ckt.gov.vn/index.php?route=cms/article&article_id=3177|title=Nhà máy Z131 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017}}</ref>
*4.2019-nay, [[Nguyễn Đắc Hải|Đào Xuân Nghiệp]], [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]], nguyên [[Cục Quản lý Công nghệ]]
*4.2019-nay, Lương Thanh Chương, Đại tá, nguyên Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Hồng Hà (Nhà máy Z173)
 
== Phó Chính ủy qua các thời kỳ ==