Khác biệt giữa các bản “Đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại Việt Nam 2019 – 2021”

không có tóm lược sửa đổi
n (replaced: cả 2 → cả hai (2), sát nhập → sáp nhập using AWB)
Tỉnh [[Vĩnh Phúc]] đề xuất sáp nhập xã Phú Thịnh và Tân Cương (huyện [[Vĩnh Tường]]) thành xã Tân Phú.<ref>{{Chú thích web|url=https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/NghienCuuTraoDoi/View_Detail.aspx?ItemID=374|title=Khẩn trương triển khai kế hoạch sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở huyện Vĩnh Tường|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
====Tỉnh Hải Dương====
'''''Ngày 16-10-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương.'''''
 
Tỉnh [[Hải Dương]] có 264 xã, phường, thị trấn; trong đó có 25 xã và 1 thị trấn chưa đủ 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số, dự kiến sáp nhập với 21 xã liên quan; đồng thời có 6 xã thực hiện khuyến khích sáp nhập đơn vị hành chính.<ref>{{chú thích web|last1=Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam|title=Hải Dương sáp nhập 53 đơn vị hành chính cấp xã thành 24 đơn vị mới|url=http://dangcongsan.vn/dua-nghi-quyet-trung-uong-6-trung-uong-7-vao-cuoc-song/tu-nghi-quyet-den-cuoc-song/hai-duong-sap-nhap-53-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thanh-24-don-vi-moi-527336.html|publisher=2019-07-02|accessdate=2019-07-06}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://vanban.vpubnd.haiduong.gov.vn/FileUpload/2019/8/CVDI-2019-2820-1.signed.pdf|title=Văn bản 2820/UBND-VP tỉnh Hải Dương v/v đăng tải kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
 
==== Tỉnh Thanh Hóa ====
'''''Ngày 16-10-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa.'''''
Tỉnh [[Thanh Hóa]] có 26/27 đơn vị huyện, thị xã, thành phố sẽ thực hiện sáp nhập các đơn vị cấp xã, sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn (chiếm 22,5 % số đơn vị hành chính cấp xã) thành 67 xã, phường, thị trấn, giảm 76 đơn vị (giảm 12%). Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh còn 559 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 496 xã, 34 phường, 29 thị trấn. Các huyện có nhiều xã, thị trấn sẽ sáp nhập bao gồm: huyện [[Thọ Xuân]] sắp xếp 20 xã, thị trấn thành 9 xã, thị trấn; huyện [[Hoằng Hóa]] sắp xếp 11 xã, thị trấn thành 5 xã, thị trấn; huyện [[Hà Trung]] sắp xếp 10 xã, thị trấn thành 5 xã, thị trấn…; riêng thành phố [[Sầm Sơn]] không có xã, phường nào thuộc diện sắp xếp lại.<ref>{{chú thích web|last1=UBND tỉnh Thanh Hóa|title=Quyết định số 1649 /QĐ-UBND ngày 4 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1649-QD-UBND-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-Thanh-Hoa-416328.aspx}}</ref> Đáng lưu ý, sau khi sáp nhập, thị trấn huyện lỵ của huyện [[Mường Lát]] sẽ có diện tích khoảng 130&nbsp;km², đứng sau thị trấn [[Thạnh Mỹ, Nam Giang|Thạnh Mỹ]] (tỉnh [[Quảng Nam]], với 206&nbsp;km²), thị trấn [[Măng Đen]] (tỉnh [[Kon Tum]], với 148&nbsp;km²) và thị trấn [[Đ’Ran]] (tỉnh [[Lâm Đồng]], với 133&nbsp;km²)
 
Tỉnh [[Thanh Hóa]] có 26/27 đơn vị huyện, thị xã, thành phố sẽ thực hiện sáp nhập các đơn vị cấp xã, sắp xếp 143146 xã, phường, thị trấn (chiếm 22,5 % số đơn vị hành chính cấp xã) thành 67 xã, phường, thị trấn, giảm 76 đơn vị (giảm 12%). Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh còn 559 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 496 xã, 34 phường, 29 thị trấn. Các huyện có nhiều xã, thị trấn sẽ sáp nhập bao gồm: huyện [[Thọ Xuân]] sắp xếp 20 xã, thị trấn thành 9 xã, thị trấn; huyện [[Hoằng Hóa]] sắp xếp 11 xã, thị trấn thành 5 xã, thị trấn; huyện [[Hà Trung]] sắp xếp 10 xã, thị trấn thành 5 xã, thị trấn…; riêng thành phố [[Sầm Sơn]] không có xã, phường nào thuộc diện sắp xếp lại.<ref>{{chú thích web|last1=UBND tỉnh Thanh Hóa|title=Quyết định số 1649 /QĐ-UBND ngày 4 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1649-QD-UBND-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-Thanh-Hoa-416328.aspx}}</ref> Đáng lưu ý, sau khi sáp nhập, thị trấn huyện lỵ của huyện [[Mường Lát]] sẽ có diện tích khoảng 130&nbsp;km², đứng sau thị trấn [[Thạnh Mỹ, Nam Giang|Thạnh Mỹ]] (tỉnh [[Quảng Nam]], với 206&nbsp;km²), thị trấn [[Măng Đen]] (tỉnh [[Kon Tum]], với 148&nbsp;km²) và thị trấn [[Đ’Ran]] (tỉnh [[Lâm Đồng]], với 133&nbsp;km²)
 
* Thành phố [[Thanh Hóa (thành phố)|Thanh Hóa]]: sáp nhập phường An Hoạch và xã Đông Hưng thành phường An Hưng; sáp nhập xã Hoằng Lý vào phường Tào Xuyên; sáp nhập xã Hoằng Long và xã Hoằng Anh thành xã Long Anh. (đã thực hiện)
* Huyện [[Mường Lát]]: sáp nhập xã Tén Tằn vào thị trấn Mường Lát. (đã thực hiện)
* Huyện [[Nga Sơn]]: sáp nhập xã Nga Lĩnh và xã Nga Nhân thành xã Nga Phượng; sáp nhập xã Nga Mỹ và xã Nga Hưng vào thị trấn Nga Sơn. (đã thực hiện)
* Huyện [[Ngọc Lặc]]: sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Ngọc Khê, một phần diện tích và dân số của các xã Thúy Sơn và Quang Trung vào thị trấn Ngọc Lặc. (đã thực hiện)
* Huyện [[Như Thanh]]: sáp nhập xã Hải Vân vào thị trấn Bến Sung; sáp nhập xã Phúc Đường vào xã Xuân Phúc; sáp nhập xã Xuân Thọ vào xã Cán Khê. (đã thực hiện)
* Huyện [[Như Xuân]]: sáp nhập xã Yên Lễ vào thị trấn Yên Cát; sáp nhập xã Xuân Quỳ vào xã Hóa Quỳ. (đã thực hiện)
* Huyện [[Thường Xuân]]: sáp nhập xã Xuân Cẩm vào thị trấn Thường Xuân. (đã thực hiện)
* Huyện [[Tĩnh Gia]]: sáp nhập xã Triêu Dương vào xã Hải Lĩnh; sáp nhập xã Hùng Sơn vào xã Các Sơn; sáp nhập xã Hải Hòa vào thị trấn Tĩnh Gia. (đã thực hiện)
* Huyện [[Triệu Sơn]]: chuyển xã Tân Ninh thành thị trấn Nưa; sáp nhập các Minh Dân, Minh Châu, Minh Sơn một phần cácMinhDân Lực, Dân Quyền vào thị trấn Triệu Sơn để mở rộng thị trấn Triệu Sơn. (đã thực hiện)
* Huyện [[Vĩnh Lộc]]: sáp nhập xã Vĩnh Ninh và Vĩnh Khang thành xã Ninh Khang; sáp nhập xã Vĩnh Minh và xã Vĩnh Tân thành xã Minh Tân; sáp nhập xã Vĩnh Thành vào thị trấn Vĩnh Lộc. (đã thực hiện)
* Huyện [[Yên Định]]: sáp nhập xã Yên Giang vào xã Yên Phú; sáp nhập xã Yên Bái vào xã Yên Trường; sáp nhập xã Định Tường vào thị trấn Quán Lào. (đã thực hiện)