Khác biệt giữa các bản “Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương”

không có tóm lược sửa đổi
{{bài cùng tên|Ngọc Sơn}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam|xã| tên = Ngọc Sơn
| tên = Ngọc Sơn
| hình =
| ghi chú hình =
| tỉnh = [[Hải Dương]]
| thành phố = [[Hải Dương (thành phố)|Hải Dương]]
| thành lập = 1946
| trụ sở UBND =
| mã hành chính = 11077<ref name="MS">{{chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | title =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | accessdate =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | publisher =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref>