Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{bài cùng tên|Ngọc Sơn}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam|xã| tên = Ngọc Sơn
| tên = Ngọc Sơn
| hình =
| ghi chú hình =
| tỉnh = [[Hải Dương]]
| thành phố = [[Hải Dương (thành phố)|Hải Dương]]
| thành lập = 1946
| trụ sở UBND =
| mã hành chính = 11077<ref name="MS">{{chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | title =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | accessdate =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | publisher =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref>