Khác biệt giữa các bản “Đông Anh (Thanh Hóa)”

Năm 1982, theo Quyết định số 149/QĐ-HĐBT ngày 30/8/1982, huyện Đông Thiệu đổi lại là huyện Đông Sơn (vẫn gồm cả 16 xã của huyện Thiệu Hoá cũ), xã Đông Anh trở lại thuộc huyện Đông Sơn.
 
Ngày [[16 tháng 10]] năm [[2019]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Đông Anh vào xã [[Đông Khê, Đông Sơn|Đông Khê]] cùng huyện.
 
== Di tích ==