Khác biệt giữa các bản “Ngọc Lặc”

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định công nhận thị trấn Ngọc Lặc mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
 
Ngày [[16 tháng 10]] năm [[2019]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Ngọc Khê, cácmột thônphần Xuândiện Sơn,tích Ngọc Sơndân số của các xã Thúy Sơn, các thôn Phố 1, Quang Hưng của xã Quang Trung vào thị trấn Ngọc Lặc.
 
==Điều kiện tự nhiên==