Khác biệt giữa các bản “Triệu Sơn (thị trấn)”

Xã Minh Sơn không nằm trong số các xã sáp nhập Đã lùi lại sửa đổi 56188991 của 2405:4800:72D9:8406:65C7:7FE3:24DC:6074 (thảo luận)
(Xã Minh Sơn không nằm trong số các xã sáp nhập Đã lùi lại sửa đổi 56188991 của 2405:4800:72D9:8406:65C7:7FE3:24DC:6074 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Thị trấn Triệu Sơn được thành lập vào năm 1988 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các xã Minh Châu, Minh Sơn và Minh Dân<ref>Quyết định số 99/QĐ-HĐBT ngày 03/6/1988.</ref>. Sau khi thành lập, thị trấn Triệu Sơn gồm 4 khu phố: Giắt, Lê Lợi, Bà Triệu, Tô Vĩnh Diện.
 
Ngày [[16 tháng 10]] năm [[2019]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của các xã Minh Dân và Minh Châu, Minh Sơn cùng với một phần diện tích và dân số của các xã Dân Lực, Dân Quyền vào thị trấn Triệu Sơn.
 
==Giao thông==