Khác biệt giữa các bản “Triệu Sơn”

Xã Minh Sơn không nằm trong số các xã sáp nhập Đã lùi lại sửa đổi 56189010 của 2405:4800:72D9:8406:65C7:7FE3:24DC:6074 (thảo luận)
(Xã Minh Sơn không nằm trong số các xã sáp nhập Đã lùi lại sửa đổi 56189010 của 2405:4800:72D9:8406:65C7:7FE3:24DC:6074 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
| chủ tịch HĐND =
| bí thư huyện ủy =
| phân chia hành chính = 2 thị trấn, 3132
| mã hành chính =
| mã bưu chính =
 
==Hành chính==
Huyện Triệu Sơn có 3334 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: [[Triệu Sơn (thị trấn)|Triệu Sơn]] (huyện lỵ), [[Nưa (thị trấn)|Nưa]] và 3132 xã: [[An Nông]], [[Bình Sơn, Triệu Sơn|Bình Sơn]], [[Dân Lực]], [[Dân Lý]], [[Dân Quyền, Triệu Sơn|Dân Quyền]], [[Đồng Lợi]], [[Đồng Thắng, Triệu Sơn|Đồng Thắng]], [[Đồng Tiến, Triệu Sơn|Đồng Tiến]], [[Hợp Lý, Triệu Sơn|Hợp Lý]], [[Hợp Thắng]], [[Hợp Thành, Triệu Sơn|Hợp Thành]], [[Hợp Tiến, Triệu Sơn|Hợp Tiến]], [[Khuyến Nông, Triệu Sơn|Khuyến Nông]], [[Minh Sơn, Triệu Sơn|Minh Sơn]], [[Nông Trường, Triệu Sơn|Nông Trường]], [[Thái Hòa, Triệu Sơn|Thái Hòa]], [[Thọ Bình]], [[Thọ Cường]], [[Thọ Dân]], [[Thọ Ngọc]], [[Thọ Phú]], [[Thọ Sơn, Triệu Sơn|Thọ Sơn]], [[Thọ Tân]], [[Thọ Thế]], [[Thọ Tiến]], [[Thọ Vực]], [[Tiến Nông]], [[Triệu Thành, Triệu Sơn|Triệu Thành]], [[Vân Sơn, Triệu Sơn|Văn Sơn]], [[Xuân Lộc, Triệu Sơn|Xuân Lộc]], [[Xuân Thịnh, Triệu Sơn|Xuân Thịnh]], [[Xuân Thọ, Triệu Sơn|Xuân Thọ]].
 
==Lịch sử==
Ngày [[25 tháng 11]] năm [[1994]], thành lập xã Bình Sơn trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Thọ Bình.
 
Ngày [[16 tháng 10]] năm [[2019]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, chuyển xã Tân Ninh thành thị trấn Nưa; sáp nhập các xã Minh Dân, Minh Châu, [[Minh Sơn, Triệu Sơn|Minh Sơn]], và một phần các xã Dân Lực, Dân Quyền vào thị trấn Triệu Sơn để mở rộng thị trấn Triệu Sơn.
 
Huyện Triệu Sơn có 2 thị trấn và 3132 xã như hiện nay.
 
==Giáo dục==