Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
==Gợi ý==
{{Wikipedia:Biểu quyết xóa bài/Gợi ý‎}}
== Tháng 11 năm 2019 ==
{{/Huyện Trường Sa}}
 
== Tháng 10 năm 2019==
{{/Trần Nguyễn Lê Văn}}