Diepphi

Gia nhập ngày 18 tháng 2 năm 2006
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Nghỉ chơi
 
'''Xin tự giới thiệu''': Tôi là một người, có thể là một thứ.
 
Người dùng vô danh