Khác biệt giữa các bản “Chính phủ Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
::''Bài này nói về chính phủ [[Việt Nam|nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] hiện tại, về những chính phủ Việt Nam trong quá khứ lịch sử, xem ở phần [[Chính phủ Việt Nam#Các chính phủ trong lịch sử Việt Nam|Các chính phủ trong lịch sử Việt Nam]] phía dưới bài viết''
{{Chính trị Việt Nam}}
'''Chính phủ''' trước đây trong giai đoạn 1959-1980 là '''Hội đồng chính phủ''', trong giai đoạn 1980-1992 được gọi là '''Hội đồng Bộ trưởng''' là [[Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam|cơ quan hành chính nhà nước]] cao nhất của nước [[Việt Nam|Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]], thực hiện [[quyền hành pháp]], là cơ quan chấp hành của [[Quốc hội Việt Nam|Quốc hội]]. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và [[báo cáo]] công tác trước Quốc hội, [[Ủy ban thường vụ Quốc hội]], [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]].<ref>[[Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013]], điều 94</ref>
 
==Lịch sử tên gọi==