Khác biệt giữa các bản “Nưa (thị trấn)”

Làng Cổ Định (Kẻ Nưa) vào năm 248 là căn cứ kháng chiến chống quân [[Đông Ngô]] của [[Bà Triệu]]. Ngày nay ở thị trấn có khu di tích lịch sử cấp quốc gia Am Tiên gắn với cuộc khởi nghĩa này.
 
Kẻ Nưa (thị trấn [[Nưa (thị trấn)|Nưa]]) được cho là nơi khởi nguồn của một số dòng họ của người Việt trên đất nước Việt Nam như [[Trịnh (họ)|họ Trịnh]], [[Doãn|họ Doãn]].
 
=== Danh nhân ===