Khác biệt giữa các bản “Danh sách những địa danh tại Việt Nam có tên là từ đơn”

 
===Các xã===
*Xã [[Ba (xã)|Ba]], huyện [[Đông Giang]], tỉnh [[Quảng Nam]]
*Xã [[Dang (xã)|Dang]], huyện [[Tây Giang]], tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Zuôih]], huyện [[Nam Giang, Quảng Nam|Nam Giang]], tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Lăng (xã)|Lăng]], huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Tư (xã)|Tư]], huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Hiếu (xã)|Hiếu]], huyện [[Kon Plông]], tỉnh [[Kon Tum]]
*Xã [[Đông (xã)|Đông]], huyện [[K'Bang]], tỉnh [[Gia Lai]]
*Xã [[Dun (xã)|Dun]], huyện [[Chư Sê]], tỉnh Gia Lai
*Xã [[Gào (xã)|Gào]], thành phố [[Pleiku]], tỉnh Gia Lai
*Xã [[Thanh (xã)|Thanh]], huyện [[Hướng Hóa]], tỉnh [[Quảng Trị]]
*Xã [[Thuận (xã)|Thuận]], huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
*Xã [[Húc (xã)|Húc]], huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
*Xã [[Xy (xã)|Xy]], huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
*Xã [[Lát (xã)|Lát]], huyện [[Lạc Dương (huyện)|Lạc Dương]], tỉnh [[Lâm Đồng]]
*Xã [[Nhâm (xã)|Nhâm]], huyện [[A Lưới]], tỉnh [[Thừa Thiên - Huế]]
*Xã [[Ba (xã)|Ba]], huyện [[Đông Giang]], tỉnh [[Quảng Nam]]
*Xã [[Tư (xã)|Tư]], huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Zuôih]], huyện [[Nam Giang, Quảng Nam|Nam Giang]], tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Ch'Ơm]], huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Dang (xã)|Dang]], huyện [[Tây Giang]], tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Lăng (xã)|Lăng]], huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Tr'Hy]], huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Xốp (xã)|Xốp]], huyện [[Đăk Glei]], tỉnh [[Kon Tum]]
*Xã [[Hiếu (xã)|Hiếu]], huyện [[Kon Plông]], tỉnh [[Kon Tum]]
*Xã [[Gào (xã)|Gào]], thành phố [[Pleiku]], tỉnh [[Gia Lai]]
*Xã [[Ayun, Chư Sê|Ayun]], huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
*Xã [[Dun (xã)|Dun]], huyện [[Chư Sê]], tỉnh Gia Lai
*Xã [[Trang (xã)|Trang]], huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
*Xã [[Đông (xã)|Đông]], huyện [[K'Bang]], tỉnh [[Gia Lai]]
*Xã [[SRó|Sró]], huyện [[Kông Chro]], tỉnh Gia Lai
*Xã [[Uar]], huyện [[Krông Pa]], tỉnh Gia Lai
*Xã [[Ayun, Mang Yang|Ayun]], huyện [[Mang Yang]], tỉnh Gia Lai
*Xã [[B' Lá|B'Lá]], huyện [[Bảo Lâm, Lâm Đồng|Bảo Lâm]], tỉnh [[Lâm Đồng]]
*Xã [[Pró]], huyện [[Đơn Dương]], tỉnh Lâm Đồng
*Xã [[Lát (xã)|Lát]], huyện [[Lạc Dương (huyện)|Lạc Dương]], tỉnh [[Lâm Đồng]]
*Xã [[Phan (xã)|Phan]], huyện [[Dương Minh Châu (huyện)|Dương Minh Châu]], tỉnh [[Tây Ninh]].