Khác biệt giữa các bản “Danh sách những địa danh tại Việt Nam có tên là từ đơn”

*Xã [[Hiếu (xã)|Hiếu]], huyện [[Kon Plông]], tỉnh Kon Tum
*Xã [[Gào (xã)|Gào]], thành phố [[Pleiku]], tỉnh [[Gia Lai]]
*Xã [[Ayun, Chư Sê|Ayun]], huyện [[Chư Sê]], tỉnh Gia Lai
*Xã [[Dun (xã)|Dun]], huyện [[Chư Sê]], tỉnh Gia Lai
*Xã [[Trang (xã)|Trang]], huyện [[Đak Đoa]], tỉnh Gia Lai
*Xã [[Đông (xã)|Đông]], huyện [[K'Bang]], tỉnh Gia Lai
*Xã [[SRó|Sró]], huyện [[Kông Chro]], tỉnh Gia Lai