Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Thái Nhi/Lưu 7”

 
==Đổi tên==
Nhờ bqv {{u|Thái Nhi}} đổi:
Nhờ bqv {{u|Thái Nhi}} đổi {{no redirect|Phú Hữu, Châu Thành}} thành [[Phú Hữu, Châu Thành (Hậu Giang)]]. Đây là trang mà bác bỏ sót trong lần rà soát lại bài hồi đầu năm nay. Vì vậy nhờ bác đổi luôn cho đồng bộ [[Đặc biệt:Đóng góp/2600:1700:CCD0:5790:284B:3778:FE6C:B60A|2600:1700:CCD0:5790:284B:3778:FE6C:B60A]] ([[Thảo luận Thành viên:2600:1700:CCD0:5790:284B:3778:FE6C:B60A|thảo luận]]) 00:47, ngày 7 tháng 11 năm 2019 (UTC)
*{{no redirect|Phú Hữu, Châu Thành}} thành [[Phú Hữu, Châu Thành (Hậu Giang)]]
*{{no redirect|Xốp}} thành [[Xốp (xã)]]
 
Xin cảm ơn [[Đặc biệt:Đóng góp/2600:1700:CCD0:5790:D0DD:3E6A:6400:E100|2600:1700:CCD0:5790:D0DD:3E6A:6400:E100]] ([[Thảo luận Thành viên:2600:1700:CCD0:5790:D0DD:3E6A:6400:E100|thảo luận]]) 04:55, ngày 7 tháng 11 năm 2019 (UTC)