Khác biệt giữa các bản “Danh sách những địa danh tại Việt Nam có tên là từ đơn”

*Xã [[Tư (xã)|Tư]], huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Zuôih]], huyện [[Nam Giang]], tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Ch'Ơm]], huyện [[Tây Giang]], tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Dang (xã)|Dang]], huyện [[Tây Giang]], tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Lăng (xã)|Lăng]], huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
*Xã [[Tr'Hy]], huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam