Khác biệt giữa các bản “Minh Thọ”

Không thay đổi kích thước ,  10 tháng trước
Giữ lại bài này, vì xã cũ này không trùng tên với bất cứ đơn vị hành chính hiện tại nào cả. Chỉ không cần trang thảo luận thôi
(Đổi hướng đến Nông Cống (thị trấn))
Thẻ: Trang đổi hướng mới
(Giữ lại bài này, vì xã cũ này không trùng tên với bất cứ đơn vị hành chính hiện tại nào cả. Chỉ không cần trang thảo luận thôi)
Thẻ: Trang đổi hướng mới