Khác biệt giữa các bản “Ngan Dừa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| trụ sở UBND = Đường Trần Văn Bảy, ấp Nội Ô
| phân chia hành chính = 6 ấp
| loại đô thị = Loại V
| năm công nhận = 2009
| mã hành chính =
| mã bưu chính =