Khác biệt giữa các bản “Ngan Dừa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Phát triển đô thị==
Ngày [[21 tháng 12]] năm [[2018]], thị trấn Ngan Dừa được công nhận thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
 
Quy hoạch chung thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/2000: <ref name=MS>{{chú thích web| url =http://sxd.baclieu.gov.vn/tin-chuyen-nganh/default.aspx?Source=/tin-chuyen-nganh&Category=&ItemID=1863&Mode=1}}</ref>
*Địa điểm lập quy hoạch: Thị trấn Ngan Dừa