Khác biệt giữa các bản “Điện xoay chiều”

(So sánh điện 1 chiều và điện xoay chiều.)
{{chính|Truyền tải điện năng|Phân phối điện năng}}
=== Đinh Trần Tuấn Huy ===
=== '''Chu kỳ và tần số của dòng điện xoay chiều''' ===
Chu kỳ của ''dòng điện xoay chiều'' ký hiệu là T là khoảng thời gian mà điện xoay chiều lặp lại vị trí cũ, chu kỳ được tính bằng giây (s)
 
Người dùng vô danh