Khác biệt giữa các bản “Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc”

Đới Tương Long.
n
(Đới Tương Long.)
*Lý Quý Tiên (李贵鲜): tháng 4 năm 1988 – tháng 7 năm 1993
*[[Chu Dung Cơ]] (朱镕基): tháng 7 năm 1993 – tháng 6 năm 1995
*[[Đới TườngTương Long]] (戴相龙): tháng 6 năm 1995 – tháng 2 năm 2002
*[[Chu Tiểu Xuyên]] (周小川): tháng 12 năm 2002 – 19 tháng 3 năm 2018
*[[Dịch Cương]] (易纲): 19 tháng 3 năm 2018 - nay