Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
Tưởng Siêu Lương (1957 -), Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc, một chuyên gia ngân hàng rất nhiều năm làm việc tại các ngân hàng Trung Quốc.
(Tỉnh trưởng An Huy.)
(Tưởng Siêu Lương (1957 -), Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc, một chuyên gia ngân hàng rất nhiều năm làm việc tại các ngân hàng Trung Quốc.)
{{Hồ Bắc|Kinh tế, dân số=Kinh tế, dân số Hồ Bắc 2018}}
 
Năm 2018, Hồ Bắc là tỉnh đông thứ chín về số dân, đứng thứ bảy về kinh tế Trung Quốc với 59 triệu dân, tương đương với [[Ý]] và GDP đạt 3.937 tỉ NDT (594,9 tỉ USD) tương ứng với [[Đài Loan]].{{Hồ Nam|Kinh tế, dân số=Kinh tế, dân số Hồ Nam năm 2018}}
 
[[Tưởng Siêu Lương]] (1957 -), Ủy viên [[Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX]], [[Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc]], một chuyên gia ngân hàng rất nhiều năm làm việc tại các ngân hàng Trung Quốc.{{Hồ Nam|Kinh tế, dân số=Kinh tế, dân số Hồ Nam năm 2018}}
 
Năm 2018, Hồ Nam là tỉnh đứng thứ bảy về số dân, đứng thứ tám về kinh tế Trung Quốc với 68,6 triệu dân, tương đương với [[Pháp]]  và GDP đạt 3.642 tỉ NDT (505,5 tỉ USD) tương ứng với [[Bỉ]].