Khác biệt giữa các bản “Quần thể danh thắng Tràng An”

n
Đã khóa “Quần thể danh thắng Tràng An” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:03, ngày 9 tháng 11 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:03, ngày 9 tháng 11 năm 2019 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2405:4800:2ED6:B9CD:3560:93A9:DAD7:9AE0 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Kien1980v)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Quần thể danh thắng Tràng An” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:03, ngày 9 tháng 11 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:03, ngày 9 tháng 11 năm 2019 (UTC))))