Khác biệt giữa các bản “Ngà”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
* {{Britannica|610590|Tusk}}
* {{britannica|298285|Ivory}}
{{Voi}}
 
[[Thể loại:Giải phẫu học động vật]]
[[Thể loại:Xương]]