Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo dân số”

n (Đã khóa “Danh sách quốc gia theo số dân” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:49, ngày 3 tháng 11 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:49, ngày 3 tháng 11 năm 2019 (UTC))))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
! STT || Quốc gia / Lãnh thổ || Dân số || Thời điểm thống kê || % so với dân số thế giới || class="unsortable" |Nguồn ước tính
|- style="background:#ccddff"
| - || align="left" |'''Thế giới'''|| 7,737,000,000 || Tháng 10, 2019 || 100%Tự biết || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 001 || align="left" |'''{{flag|Trung Quốc}}'''{{ref|n2|n2}}||1,421,163,980|| Tháng 10, 2019 ||18,47%|| style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
152

lần sửa đổi