Khác biệt giữa các bản “Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| chú thích =
}}
{{Thông tin nhà văn
| name = Hồ Chí Minh
| Penname = Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc,Nguyễn Ái Dân,Bác Hồ .v.v.
| occupation = [[Nhà thơ]],[[Nhà văn]],[[Nhà báo]], nhà cách mạng
| language = [[Tiếng Việt]],[[Tiếng Hán]]
| nationality = [[Việt Nam]]
| ethnicity = [[Kinh]]
| education =[[Trường Quốc học Huế]]
| alma_mater =
| period = [[1930]]-[[1969]]
| genre = Trữ tình,trữ tình cách mạng,hiện thực
| subject = Thiên nhiên,Cách mạng, thời sự bối cảnh xã hội
| movement = Đường thi,thơ hiện đại Việt Nam
| notableworks = tập thơ Ngục trung nhật ký, chùm thơ chúc tết [[1942]]-[[1969]]
| spouse =
| partner =
| children =
| relatives =
| influences =
| influenced =
| awards =
| signature =
| signature_alt =
| website =
| portaldisp =
}}
 
{{Chủ nghĩa Cộng sản}}
{{Chủ nghĩa Marx-Lenin}}