Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| Penname = Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc,Nguyễn Ái Dân,Bác Hồ .v.v.
| occupation = [[Nhà thơ]],[[Nhà văn]],[[Nhà báo]], nhà cách mạng
| language = [[Tiếng Việt]],[[Tiếng Pháp]],[[Tiếng Hán]]
| nationality = [[Việt Nam]]
| ethnicity = [[Kinh]]
| subject = Thiên nhiên,Cách mạng, thời sự bối cảnh xã hội
| movement = Đường thi,thơ hiện đại Việt Nam
| notableworks = Tuyên ngôn độc lập, tập thơ Ngục trung nhật ký, chùm thơ chúc tết [[1942]]-[[1969]] ...
| spouse =
| partner =