Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Unicode hóa”

Xóa đổi hướng đến trang Bản mẫu:Unicode hoá
(dời thể loại)
(Xóa đổi hướng đến trang Bản mẫu:Unicode hoá)
Thẻ: Xóa đổi hướng
#redirect [[Tiêu bản:{{Unicode hoá]]/nguồn
|ngày = {{<includeonly>subst:</includeonly>NGÀYNÀY}}
|tháng = {{<includeonly>subst:</includeonly>THÁNGNÀY}}
|năm = {{<includeonly>subst:</includeonly>NĂMNÀY}}
}}
<noinclude>
{{Tài liệu|content=
==Cách sử dụng==
Nếu bạn gặp một bài viết gồm tiếng Việt không dấu, hoặc không dùng mã Unicode (không đọc được các dấu tiếng Việt), bạn có thể treo biển báo bài này để thông báo rằng phần không được Unicode hóa sẽ bị xóa sau 7 ngày nếu không được quan tâm. Bạn ghi dòng mã sau:
<nowiki>{{subst:Unicode hóa}}</nowiki>
 
Tiêu bản này giúp cho sau 7 ngày treo biển, nếu bài không được Unicode hóa xong, bài sẽ được tự động liệt kê trong [[:Thể loại:Bài chưa được Unicode hóa quá 7 ngày]].
 
[[Thể loại:Những bài cần được Unicode hóa|*]]
[[Thể loại:Tiêu bản hết hạn định ngày]]
 
==Đổi hướng==
*{{tl|Unicode hóa 2}}
*{{tl|Unicode hóa 2 (nguồn)}}
 
[[Thể loại:Bản mẫu bảo quản Wikipedia|Unicode hóa]]
}}
</noinclude>