Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa giác đều”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Tính đối xứng===
Nhóm đối xứng của đa giác đều ''n'' cạnh được gọi theo tên tiếng Anhnhómhình vuông''dihedral groupn'' ''D<sub>n</sub>'': ''D''<sub>2</sub>, ''D''<sub>3</sub>, ''D''<sub>4</sub>,... Nó bao gồm sự quay quanh tâm ''C<sub>n</sub>'' (tâm đối xứng), cùng với tính đối xứng của ''n'' trục đi qua tâm này. Nếu ''n'' là chẵn thì một nửa số trục đối xứng đi qua hai đỉnh đối nhau của đa giác và nửa còn lại đi qua trung điểm của hai cạnh đối. Nếu ''n'' là lẻ thì tất cả các trục đới xứng đều đi qua một đỉnh và trung điểm của cạnh đối diện với đỉnh ấy.
 
==Đa giác lồi đều==