Khác biệt giữa các bản “Tây Ninh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[10 tháng 8]] năm [[2001]], điều chỉnh một phần diện tích và dân số của huyện Hòa Thành để mở rộng thị xã Tây Ninh<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-46-2001-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Hoa-Thanh-mo-rong-thi-xa-Tay-Ninh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Tay-Ninh-va-lap-xa-Thanh-Bac-20858.aspx|tiêu đề=Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Thành để mở rộng thị xã Tây Ninh, thành lập phường thuộc thị xã Tây Ninh và thành 1 lập xã Thạnh Bắc thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh|website=}}</ref>.
 
Ngày [[12 tháng 12]] năm [[2012]], thị xã Tây Ninh được công nhận là [[Đô thị Việt Nam|đô thị loại III]]<ref name="dtliii">[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-1112-QD-BXD-nam-2012-cong-nhan-thi-xa-Tay-Ninh-tinh-Tay-Ninh-do-thi-vb153001.aspx Quyết định 1112/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III], Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.</ref>.
 
Ngày [[29 tháng 12]] năm [[2013]], [[Chính phủ Việt Nam|Chính phủ]] ra Nghị quyết 135/NQ-CP chuyểncông nhận thị xã Tây Ninh thành [[Tây Ninh (thành phố)|thành phố Tây Ninh]], trực thuộc tỉnh Tây Ninh<ref>[http://baodientu.chinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Thanh-lap-mot-so-phuong-tai-3-tinh-Tay-Ninh-Bac-Ninh-Hai-Duong/189874.vgp Nghị quyết 135/NQ-CP thành lập 2 phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh và thành lập thành phố Tây Ninh]</ref>.
 
Ngày [[27 tháng 12]] năm [[2018]], huyện Hòa Thành và huyện Trảng Bàng được công nhận là [[Đô thị loại IV (Việt Nam)|đô thị loại IV]]<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baoxaydung.com.vn/tay-ninh-do-thi-hoa-thanh-va-trang-bang-dat-tieu-chi-do-thi-loai-iv-245142.html|title=Tây Ninh: Đô thị Hòa Thành và Trảng Bàng đạt tiêu chí đô thị loại IV|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>.
Người dùng vô danh