Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin đền Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| datastyle =
| label1 = Tên khác
| header1 = {{#if:{{{tên thánh|}}}{{{tên thần|}}}{{{thờ phụng|}}}|Thờ phụng}}
| data1 = {{{tên khác|}}}
 
| data2header2 = {{br separated entries|{{#if:{{{thờtên phụngthánh|}}}|'''{{{thờtên phụngthần|}}}'''}}|{{#if:{{{danhthờ sáchphụng|}}}|([[{{{danhThờ sách|}}}|Danh sách chi tiết]])}}phụng}}
 
| data3 = {{br separated entries|{{#if:{{{thờ phụng|}}}|'''{{{thờ phụng|}}}'''}}|{{#if:{{{têndanh thánhsách|}}}|([[{{{têndanh thầnsách|}}}}}}|{{ThôngDanh tinsách đềnchi Việt Nam/phụtiết]])}}}}
 
| data4 = {{#if:{{{thờ phụng|}}}||{{#if:{{{tên thánh|{{{tên thần|}}}}}}|{{Thông tin đền Việt Nam/phụ
| tiền tố = {{{tước vị|{{{tiền tố|}}}}}}
| tên = {{{tên thánh|{{{tên thần|}}}}}}
}}}}}}
 
| data4data5 = {{#if:{{{thờ phụng|}}}||{{#if:{{{tên thánh 2|{{{tên thần 2|}}}}}}|<hr>{{Thông tin đền Việt Nam/phụ
| tiền tố = {{{tước vị 2|{{{tiền tố 2|}}}}}}
| tên = {{{tên thánh 2|{{{tên thần 2|}}}}}}
}}}}}}
 
| data5data6 = {{#if:{{{thờ phụng|}}}||{{#if:{{{tên thánh 3|{{{tên thần 3|}}}}}}|<hr>{{Thông tin đền Việt Nam/phụ
| tiền tố = {{{tước vị 3|{{{tiền tố 3|}}}}}}
| tên = {{{tên thánh 3|{{{tên thần 3|}}}}}}
}}}}}}
 
| data6data7 = {{#if:{{{thờ phụng|}}}||{{#if:{{{tên thánh 4|{{{tên thần 4|}}}}}}|<hr>{{Thông tin đền Việt Nam/phụ
| tiền tố = {{{tước vị 4|{{{tiền tố 4|}}}}}}
| tên = {{{tên thánh 4|{{{tên thần 4|}}}}}}
}}}}}}
 
| data7data8 = {{#if:{{{thờ phụng|}}}||{{#if:{{{tên thánh 5|{{{tên thần 5|}}}}}}|<hr>{{Thông tin đền Việt Nam/phụ
| tiền tố = {{{tước vị 5|{{{tiền tố 5|}}}}}}
| tên = {{{tên thánh 5|{{{tên thần 5|}}}}}}
}}}}}}
 
| data8data9 = {{#if:{{{thờ phụng|}}}||{{#if:{{{tên thánh 6|{{{tên thần 6|}}}}}}|<hr>{{Thông tin đền Việt Nam/phụ
| tiền tố = {{{tước vị 6|{{{tiền tố 6|}}}}}}
| tên = {{{tên thánh 6|{{{tên thần 6|}}}}}}
}}}}}}
 
| data9data10 = {{#if:{{{thờ phụng|}}}||{{#if:{{{tên thánh 7|{{{tên thần 7|}}}}}}|<hr>{{Thông tin đền Việt Nam/phụ
| tiền tố = {{{tước vị 7|{{{tiền tố 7|}}}}}}
| tên = {{{tên thánh 7|{{{tên thần 7|}}}}}}
}}}}}}
 
| data10data11 = {{#if:{{{thờ phụng|}}}||{{#if:{{{tên thánh 8|{{{tên thần 8|}}}}}}|<hr>{{Thông tin đền Việt Nam/phụ
| tiền tố = {{{tước vị 8|{{{tiền tố 8|}}}}}}
| tên = {{{tên thánh 8|{{{tên thần 8|}}}}}}
}}}}}}
 
| data11data12 = {{#if:{{{thờ phụng|}}}||{{#if:{{{tên thánh 9|{{{tên thần 9|}}}}}}|<hr>{{Thông tin đền Việt Nam/phụ
| tiền tố = {{{tước vị 9|{{{tiền tố 9|}}}}}}
| tên = {{{tên thánh 9|{{{tên thần 9|}}}}}}
}}}}}}
 
| data12data13 = {{#if:{{{thờ phụng|}}}||{{#if:{{{tên thánh 10|{{{tên thần 10|}}}}}}|<hr>{{Thông tin đền Việt Nam/phụ
| tiền tố = {{{tước vị 10|{{{tiền tố 10|}}}}}}
| tên = {{{tên thánh 10|{{{tên thần 10|}}}}}}