Khác biệt giữa các bản “Pokémon Black và White”

không có tóm lược sửa đổi
| title = Pokémon Black''<br>''Pokémon White
| italic title = no
| image = Pokemon Black Box Art.jpg
| caption = Bìa game Pokémon Black phát hành tại Nhật Bản
| developer = [[Game Freak]]
| publisher = [[The Pokémon Company]]<br/>[[Nintendo]]