Khác biệt giữa các bản “Khu kỳ Ma Cao”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{Infobox Flag
| Name = Khu kỳ Khu Hành chính đặc biệt Ma Cao
| Type = Khu kỳ
| Article = Khu kỳ
| Image = Flag of Macau.svg
| Nickname = Liên Hoa kỳ