Khác biệt giữa các bản “Đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại Việt Nam 2019 – 2021”

(→‎Tỉnh Quảng Ninh: Đã thống nhất tên phường mới)
==== Tỉnh Thái Bình ====
Tỉnh [[Thái Bình]] dự kiến sắp xếp 53 ĐVHC cấp xã thành 24 xã thị trấn trực thuộc 5 huyện.<ref>[http://thaibinhtv.vn/tin-tuc/60/45733/phuong-an-tong-the-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-trong-giai-doan-2019-2021 Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021]</ref>
* Huyện [[Đông Hưng]]: sáp nhập xã Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh thành xã Đông Quan; xã Hoa Nam, Hoa Lư thành xã Liên Hoa; xã Bạch Đằng, Hồng Châu thành xã Hồng Bạch; xã Minh Châu, Đồng Phú thành xã Minh Phú; xã Đông Giang, Đông Hà thành xã Hà Giang; xã Đông Dương với xã Đông Quang.
* Huyện [[Kiến Xương]]: sáp nhập xã An Bồi vào thị trấn Thanh Nê; xã Minh Hưng và xã Quang Hưng; xã Quyết Tiến và xã Lê Lợi; xã Đình Phùng và xã Nam Cao; xã Vũ Sơn và xã Vũ Tây.
* Huyện [[Quỳnh Phụ]]: sáp nhập xã Quỳnh Châu và xã Quỳnh Sơn; xã Quỳnh Bảo và xã Quỳnh Nguyên.