Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Mông Cổ”

 
==Đội hình==
Đội hình dưới đây tham dự [[vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022|vòng loại World Cup 2022]] gặp {{nft|MyanmarNhật Bản}} và {{nft|TajikistanKyrgyzstan}} vào các ngày 5101015 tháng 910 năm 2019.<ref>[http://mongolia.gogo.mn/r/144457 National Football Team was announced]</ref>
''Số liệu thống kê tính đến ngày 11 tháng 6 năm 2019, sau trận gặp {{nft|Brunei}}.''
{{nat fs g start|background=red|color=white}}
{{Nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Mönkh-Erdene Enkhtaivan]]|age={{birth date and age|df=yes|1995|10|17}}|caps=5|goals=0|club=[[Athletic 220 FC|Athletic 220]]|clubnat=MNG}}
{{Nat fs g player|no=16|pos=GK|name=[[SaikhanchuluunMönkhbold AmarbayasgalanBaldorj]]|age={{birth date and age|df=yes|19961995|82|283}}|caps=70|goals=0|club=[[FCSP Ulaanbaatar|UlaanbaatarFalcons]]|clubnat=MNG}}
{{nat fs g player|no=1821|pos=GK|name=[[Ariunbold Batsaikhan]]|age={{birth date and age|df=yes|1990|4|3}}|caps=12|goals=0|club=[[Erchim FC|Erchim]]|clubnat=MGL}}
{{nat fs break}}
{{Nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[DavaajavMönkh-Orgil BattörOrkhon]]|age={{birth date and age|df=yes|19901999|51|2130}}|caps=178|goals=01|club=[[ErchimDeren FC|ErchimDeren]]|clubnat=MNG}}
{{Nat fs g player|no=3|pos=DF|name=[[Törbat Daginaa]]|age={{birth date and age|df=yes|1992|7|31}}|caps=20|goals=1|club=[[Athletic 220 FC|Athletic 220]]|clubnat=MNG}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=[[Dölgöön Amaraa]]|age={{birth date and age|df=yes|2001|2|19}}|caps=2|goals=01|club=[[Deren FC|Deren]]|clubnat=MGL}}
{{Natnat fs g player|no=5|pos=DF|name=[[Mönkh-OrgilÖsökhbayar OrkhonSükhbaatar]]|age={{birth date and age|df=yes|19991995|112|3021}}|caps=80|goals=10|club=[[Deren FC Ulaanbaatar|DerenUlaanbaatar]]|clubnat=MNGMGL}}
{{Nat fs g player|no=17|pos=DF|name=[[TögöldurDavaajav Galt|Tögöldör GaltBattör]]|age={{birth date and age|df=yes|19951990|65|121}}|caps=717|goals=0|club=[[Erchim FC|Erchim]]|clubnat=MNG}}
{{nat fs g player|no=2018|pos=DF|name=[[BilgüünTögöldur GanboldGalt|Tögöldör Galt]]|age={{birth date and age|df=yes|19831995|46|21}}|caps=17|goals=0|club=[[Erchim FC|Erchim]]|clubnat=MGL}}
{{nat fs g player|no=2220|pos=MFDF|name=[[GanbayarBilgüün Ganbold]]|age={{birth date and age|df=yes|20001983|34|92}}|caps=014|goals=0|club=[[Puskás AkadémiaErchim FC|Puskás AkadémiaErchim]]|clubnat=HUNMGL}}
{{Nat fs g player|no=23|pos=DF|name=[[Norjmoogiin Tsedenbal|Tsedenbal Norjmoo]]|other=[[Đội trưởng (bóng đá)|đội trưởng]]|age={{birth date and age|df=yes|1988|9|12}}|caps=28|goals=6|club=[[Ulaanbaatar City FC|Ulaanbaatar City]]|clubnat=MNG}}
{{nat fs break}}
{{Nat fs g player|no=7|pos=MF|name=[[Sündorj Janchiv]]|age={{birth date and age|df=yes|1994|8|01|}}|caps=16|goals=1|club=[[Khangarid FC|Khangarid]]|clubnat=MNG}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=[[Gankhuyag Ser-Od-Yanjiv]]|age={{birth date and age|df=yes|1994|9|6}}|caps=10|goals=4|club=[[Khangarid FC|Khangarid]]|clubnat=MGL}}
{{Natnat fs g player|no=249|pos=FWMF|name=[[Erdene-OchirTögsbileg MungunbaganaBatbold]]|age={{birth date and age|df=yes|19991990|17|13}}|caps=08|goals=0|club=[[AnduudUlaanbaatar City FC|AnduudUlaanbaatar City]]|clubnat=MGL}}
{{Nat fs g player|no=10|pos=MF|name=[[Tsend-Ayuush Khürelbaatar]]|age={{birth date and age|df=yes|1990|2|21}}|caps=23|goals=1|club=[[Deren FC|Deren]]|clubnat=MNG}}
{{Nat fs g player|no=12|pos=MF|name=[[Baljinnyam Batbold]]|age={{birth date and age|df=yes|1999|11|8}}|caps=10|goals=3|club=[[FC Ulaanbaatar|Ulaanbaatar]]|clubnat=MNG}}
{{Nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[Jansyerik Maratkhan]]|age={{birth date and age|df=yes|1999|4|04}}|caps=7|goals=2|club=[[Deren FC|Deren]]|clubnat=MNG}}
{{natNat fs g player|no=15|pos=MF|name=[[TögsbilegTemüülen BatboldDügeree]]||age={{birth date and age|df=yes|19901998|79|34}}|caps=80|goals=0|club=[[ErchimUlaanbaatar City FC|ErchimUlaanbaatar City]]|clubnat=MGLMNG}}
{{Nat fs g player|no=1922|pos=MF|name=[[MönkhBat-ErdengiinOrgil Tögöldör|Tögöldör MönkhGerelt-ErdeneOd]]|age={{birth date and age|df=yes|19912002|21|23}}|caps=180|goals=20|club=[[ErchimDeren FC|ErchimDeren]]|clubnat=MNG}}
{{nat fs g player|no=22|pos=MF|name=[[Ganbayar Ganbold]]|age={{birth date and age|df=yes|2000|3|9}}|caps=0|goals=0|club=[[Puskás Akadémia FC|Puskás Akadémia]]|clubnat=HUN}}
{{nat fs break}}
{{Nat fs g player|no=911|pos=FW|name=[[OyunbaatarynNyam-Osor Mijiddorj|Mijiddorj OyuunbaatarNaranbold]]|age={{birth date and age|df=yes|19961992|82|22}}|caps=218|goals=08|club=[[UlaanbaatarAthletic City220 FC|UlaanbaatarAthletic City220]]|clubnat=MGL}}
{{Nat fs g player|no=11|pos=FW|name=[[Naranbold Nyam-Osor]]|age={{birth date and age|df=yes|1992|2|22}}|caps=18|goals=8|club=[[Athletic 220 FC|Athletic 220]]|clubnat=MGL}}
{{Nat fs g player|no=13|pos=FW|name=[[Enkhbileg Pürevdorj]]|age={{birth date and age|df=yes|1996|2|8}}|caps=7|goals=1|club=[[Anduud City FC|Anduud City]]|clubnat=MGL}}
{{natNat fs g player|no=2119|pos=FW|name=[[TsagaantsoojOyunbaataryn EnkhturMijiddorj|Mijiddorj Oyuunbaatar]]|age={{birth date and age|df=yes|19901996|68|722}}|caps=2|goals=0|club=[[ErchimUlaanbaatar City FC|ErchimUlaanbaatar City]]|clubnat=MNGMGL}}
{{Nat fs g player|no=24|pos=FW|name=[[Erdene-Ochir Mungunbagana]]|age={{birth date and age|df=yes|1999|1|1}}|caps=0|goals=0|club=[[Anduud City FC|Anduud City]]|clubnat=MGL}}
{{nat fs end|background=#FBEC5D}}