Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Thanh co SonTay 1884.jpg”

n
({{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = |Ngày = |Tác giả = |Phiên bản khác = }})
 
 
== Miêu tả ==
{{Thông tin
|Miêu tả = Thành Sơn Tây năm 1884
|Nguồn = Viện Viễn Đông Bác Cổ
|Ngày = 4/1884
|Tác giả = Charles Edouard Hocquard
|Phiên bản khác =
}}
 
== Giấy phép ==
{{PD-old}}