Khác biệt giữa các bản “Cổng thông tin:Liban”

không có tóm lược sửa đổi
<div style="float:right; width:100%;">
{{/box-header|Giới thiệu về nước Cộng hoà Liban|edit=yes|}}
{{Transclude lead excerpt | {{PAGENAME}} | paragraphs=1-2-3 | files=1, 2, 310}}
{{Box-footer|[[{{PAGENAME}}|Xem tiếp...]]}}
 
</div>
<div style="width:100%;float:left"> <!-- start split block -->
 
<div class="portal-column-left"> <!-- Switch to one column on narrow screens -->
 
{{Box-footer}}
 
{{/box-header|'''Lịch sử, Con người và Điểm đến'''|Chủ đề:Liban/Lịch sử|}}
{{/Lịch sử}}
{{Box-footer}}
 
</div > <!-- end left pane -->
<div class="portal-column-right"> <!-- Switch to one column on narrow screens -->
 
{{/Hình ảnh}}
{{Box-footer}}
 
</div>
 
{{/box-header|'''Lịch sử, Con người và Điểm đến'''|Chủ đề:Liban/Lịch sử|}}
{{/Lịch sử}}
{{Box-footer}}
 
</div>
 
<div class="portal-column-left"> <!-- Switch to one column on narrow screens -->
 
{{/box-header|'''Bạn có biết?'''|Chủ đề Liban/Bạn có biết|}}
{{/Bạn có biết}}
{{Box-footer}}
 
</div>
 
{{/box-header|'''Hãy tham gia vào dự án này!'''|Chủ đề:Liban/Tham gia dự án Liban|}}
{{Box-footer}}
 
</div>
</div > <!-- end right pane -->
</div > <!-- end split block -->
 
 
</div>
 
{{/box-header|Liên kết đến các Wikipedia khác|noedit=yes|}}