Khác biệt giữa các bản “Lê Anh Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thời kỳ Anh Tông làm vua, nhà Lê chỉ kiểm soát địa bàn từ [[Thanh Hóa]] trở vào nam. Phía bắc là vùng đất thuộc [[nhà Mạc]] kiểm soàt.
 
Thơi kì này là thời kì ông giao toàn bộ quyền hành cho [[Trịnh Kiểm]] xử lí quốc sự. Năm 1558, [[Thái úy]] Đoan quận công [[Nguyễn Hoàng]] xin trấn thủ [[Quảng Nam]] ông cũng giao cho Trịnh Kiểm quyết định. Vụ hoàng đệ Lê Duy Hàn trộm ấn báu, ông cũng để Kiểm xử trí thay. Có thể thấy, không cần đến đời [[Lê Thế Tông]] các [[chúa Trịnh]] mới nắm thực quyền mà mầm mống từ khi trung hưng cơ nghiệp đã không còn là của [[nhà Lê]] nữa mà là của quyền thần [[họ Nguyễn]] và [[họ Trịnh]].
 
==Bị giết==
Người dùng vô danh