Khác biệt giữa các bản “Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| Phiêu lưu mùa hè || 15×45 || Nguyễn Minh Cao
|-
| Lục lạc huyền bí || 40×45 || Nguyễn Mỹ Khanh
|-
| Một cuộc đua || 7×45 || Trần Hữu Phúc