Khác biệt giữa các bản “Danh sách các câu lạc bộ bóng đá tại Việt Nam”

! width=3% | '''Cấp độ'''
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương|Becamex Bình Dương]] || [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 20182019|V.League 1]] || 1
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (2016)|Hà Nội]] || [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 20182019|V.League 1]] || 1
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng|Hải Phòng]] || [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 20182019|V.League 1]] || 1
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai|Hoàng Anh Gia Lai]] || [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 20182019|V.League 1]] || 1
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Nam Định|Nam Định]] || [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 20182019|V.League 1]] || 1
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam|Quảng Nam]] || [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 20182019|V.League 1]] || 1
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn|Sài Gòn]] || [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 20182019|V.League 1]] || 1
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Sanna Khánh Hòa|Sanna Khánh Hoà]] || [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 20182019|V.League 1]] || 1
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng|SHB Đà Nẵng]] || [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 20182019|V.League 1]] || 1
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An|Sông Lam Nghệ An]] || [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 20182019|V.League 1]] || 1
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh|Than Quảng Ninh]] || [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 20182019|V.League 1]] || 1
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hóa|Thanh Hóa]]||[[Giải bóng đá vô địch quốc gia 20182019|V.League 1]]|| 1
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh|TP Hồ Chí Minh]] || [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 20172019|V.League 1]] || 1
|-
|[[Trung tâm thể thao Viettel|Viettel]]||[[Giải bóng đá vô địch quốc gia 20182019|V.League 1]]|| 1
|}
 
! width=3% | '''Cấp độ'''
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước|Bình Phước]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 20172019|V.League 2]] || 2
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk|Đắk Lắk]]|| [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 20172019|V.League 2]] || 2
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Huế|Huế]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 20172019|V.League 2]] || 2
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Tây Ninh|Fico Tây Ninh]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 20172019|V.League 2]] || 2
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến|Phố Hiến]]||[[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 20172019|V.League 2]]|| 2
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Long An|Long An]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 20182019|V.League 2]] || 2
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Bình Định|Bình Định]] ||[[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 20182019|V.League 2]]|| 2
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân|Công an Nhân dân]] ||[[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 20182019|V.League 2]]|| 2
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh|Hồng Lĩnh Hà TĨnh]]||[[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 20182019|V.League 2]]|| 2
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp|Đồng Tháp]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 20172019|V.League 2]] || 2
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng|Phù Đổng]]
|[[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 20182019|V.League 2]]
|2
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá Cần Thơ|Cần Thơ]]
|[[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 20172019|V.League 2]]
|2
|-
! width=3% | '''Cấp độ'''
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá Gia Định|Gia Định]]||[[Giải bóng đá hạng Nhìnhì Quốcquốc gia 20152019|Hạng Nhì]]|| 3
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá BếnLâm TreĐồng|BếnLâm TreĐồng]] || [[Giải bóng đá hạng Nhìnhì Quốcquốc gia 20152019|Hạng Nhì]] || 3
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Lâm Đồng|LâmRịa Đồng]]Vũng Tàu|| [[GiảiRịa bóngVũng đá hạng Nhì Quốc gia 2015|Hạng NhìTàu]] || 3
|[[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2019|Hạng Nhì]]
|-3
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá PhốSanvinest Hiến- Fishan - Khánh Hòa|PhốFishan HiếnKhánh Hòa]] B ||[[Giải bóng đá hạng Nhìnhì Quốcquốc gia 20152019|Hạng Nhì]] || 3
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá FishanTiền Khánh HòaGiang|Fishan KhánhTiền HòaGiang]] || [[Giải bóng đá hạng Nhìnhì Quốcquốc gia 20152019|Hạng Nhì]] || 3
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá TiềnKon GiangTum|TiềnKon GiangTum]] || [[Giải bóng đá hạng Nhìnhì Quốcquốc gia 20152019|Hạng Nhì]] || 3
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá KonCông Tuman Nhân dân|KonCông An TumNhân Dân]] || [[Giải bóng đá hạng Nhìnhì Quốcquốc gia 20152019|Hạng Nhì]] || 3
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá CôngVĩnh an Nhân dânLong|Công An NhânVĩnh DânLong]]||[[Giải bóng đá hạng Nhìnhì Quốcquốc gia 20152019|Hạng Nhì]]|| 3style="background:salmon" |3
|-
| [[Câu lạc bộ bóng đá Vĩnh Long|Vĩnh Long]] ||[[Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2015|Hạng Nhì]]|| style="background:salmon" |3
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá Bình Thuận|Bình Thuận]]
|[[Giải bóng đá hạng Nhìnhì Quốcquốc gia 20152019|Hạng Nhì]]
|3
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội B|Hà Nội B]]
|[[Giải bóng đá hạng Nhìnhì Quốcquốc gia 20152019|Hạng Nhì]]
|3
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá Nam Định|Nam Định B]]
|[[Giải bóng đá hạng Nhìnhì Quốcquốc gia 20152019|Hạng Nhì]]
|3
|-
|[[Đồng Tâm Long An|Long An B]]
|[[Giải bóng đá hạng Nhìnhì Quốcquốc gia 20152019|Hạng Nhì]]
|3
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá trẻ SHB Đà Nẵng|Đà Nẵng B]]
|[[Giải bóng đá hạng Nhìnhì Quốcquốc gia 20152019|Hạng Nhì]]
|3
|}
!'''Cấp độ'''
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá Quảng NgãiNội Sun FC|QuảngHà Nội Sun NgãiFC]]
|Hà Nội Phù Đổng
|[[Giải bóng đá hạng ba quốc gia Việt Nam2019|Hạng Ba]]
|4
|-
|Tuấn Tú Phú Thọ
|[[Câu lạc bộ bóng đá Quảng Ngãi|Quảng Ngãi]]
|[[Giải bóng đá hạng ba quốc gia Việt Nam2019|Hạng Ba]]
|4
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai|Đồng Nai]]
|[[Giải bóng đá hạng ba quốc gia Việt Nam2019|Hạng Ba]]
|4
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá Luxury NộiHạ (2016)Long|Luxury NộiHạ CLong]]
|[[Giải bóng đá hạng ba quốc gia Việt Nam2019|Hạng Ba]]
|4
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá Viettel|Trẻ Viettel]]
|[[Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh|ĐHTDTT Bắc Ninh]]
|[[Giải bóng đá hạng ba quốc gia Việt Nam2019|Hạng Ba]]
|4
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá HoàngThành Sangphố Hồ Chí Minh|HoàngTrẻ Thành phố Hồ Chí SangMinh]]
|[[Giải bóng đá hạng ba quốc gia Việt Nam2019|Hạng Ba]]
|4
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá Vĩnh Phúc|Đào Hà Vĩnh Phúc]]
|Bình Điền FC
|[[Giải bóng đá hạng ba quốc gia Việt Nam2019|Hạng Ba]]
|4
|-
|[[PVF]]
|[[Giải bóng đá hạng ba quốc gia Việt Nam2019|Hạng Ba]]
|4
|-
|[[Câu lạc bộ bóng đá Bến Tre|Bến Tre]]
|[[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2019|Hạng Ba]]
|4
|}
* Yên Bái
*Tây Á Hà Nội
*[[Câu lạc bộ bóng đá Ninh Thuận|Ninh Thuận]]
* Tam Đảo Vĩnh Phúc
*Lạng Sơn
* Truyền hình Bắc Giang
*Chè Dilmah
*Thanh Niên Hà Nội
*[[Câu lạc bộ bóng đá Thanh Niên Sài Gòn|Thanh Niên Sài Gòn]]
*TTBĐ Thành Long
*Quang Minh DEC
*[[Câu lạc bộ bóng đá Quảng Ngãi|Quảng Ngãi]]
*
*[[Câu lạc bộ bóng đá Bình Điền|Bình Điền]]
*[[Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Sang|Hoàng Sang FC]]
|*[[Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh|ĐHTDTT Bắc Ninh]]
 
<br />
...
 
==Xem thêm==