Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Thị Thanh (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Nguyễn Thị Thanh''' là một tên người Việt rất phổ biến. Một số nhân vật nổi bật mang tên này như:
*[[Nguyễn Thị Thanh (chính khách)|Nguyễn Thị Thanh]] - Ủy viên Dự khuyết [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI|Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIXII]], Bí thư Tỉnh ủy [[Ninh Bình]].
*[[Gia đình Hồ Chí Minh#Nguyễn Thị Thanh|Nguyễn Thị Thanh]] - Chị ruột của danh nhân [[Hồ Chí Minh]], lãnh tụ [[Việt Nam]].