Khác biệt giữa các bản “Yên Bái (thành phố)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{sơ khai Hành chính Việt Nam}}
{{Huyện thị Yên Bái}}
{{Các thành phố - thị xã của Việt Nam}}
{{TPVN}}
{{Đơn vị hành chính thuộc thành phố Yên Bái}}